Kjer užitkom dodamo razgled

PRAVILNIK ZA KAMP 2021/22

URNIK

Kamp Belvedere je odprt od aprila do oktobra. V zimskem času je odprt le del kampa – tako imenovani camper stop. Camper stop je namenjen izključno bivalnikom z lastnimi sanitarijami. Uporabnikom Camper stopa je na voljo tudi uporaba storitev sanitarij in tušev v wellness centru skladno s cenikom za leto 2021/22.

Recepcija kampa se nahaja na glavni recepciji hotelov Belvedere in je odprta 24 ur na dan, vse dni v letu (razen ob popolnem zaprtju hotelov). Telefonska številka recepcije hotelov Belvedere: +386 5 660 51 00.

Zapornice ob vhodu v kamp odpiramo zjutraj ob 6. uri in zapiramo ob 22. uri. Izven tega časa se lahko obrnete na nočnega receptorja ali pokličete na +386 41 661 555.

PRIJAVA

Ob prihodu v kamp se mora gost kampa prijaviti na recepciji in predložiti veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). Prijaviti se morajo vsi gostje, ki bodo bivali v kampu, prijaviti pa je treba tudi hišne ljubljenčke. Bivanje je dovoljeno le prijavljenim osebam. V primeru kršitve oziroma v primeru neprijavljene osebe v kampu hotel zaračuna kazen v višini 50 €. Osebe, ki jih uslužbenci kampa ob kontroli gostov odkrijejo kot neprijavljene, poleg kazni plačajo še nočitev po ceniku. Vodstvo kampa lahko takšni osebi izreče ukrep, da takoj zapusti kamp. Gost, ki se ne prijavi, prevzema in v celoti nosi tudi vse stroške in morebitne izrečene kazni, ki bi jih zaradi neprijave izrekla policija ali občinsko redarstvo

PLAČILO STORITEV

Plačilo storitev bivanja v kampu, turistično takso in prijavnino gost za prvi dan gost poravna ob prijavi. V primeru bivanja nad 7 dni pa vsakih 5 dni bivanja. Prijava je možna od 12. do 22. ure, odjava pa od 6. do 12. ure, poznejša odjava se doplača. Pavšalni gostje se lahko odjavijo do 21. ure zvečer.

IZBIRA PARCELE ZA KAMPIRANJE

Pred izbiro parcele za kampiranje morajo gosti na recepciji nujno preveriti ali je le-ta rezervirana ali zasedena. Številko, ki jo dobite ob prijavi, postavite na vidno mesto šotora, prikolice, avtomobila ali avtodoma.

OBISKOVALCI

Osebe, ki pridejo na obisk h gostu kampa, so dolžne svojo prisotnost v kampu ob prihodu prijaviti na recepciji. Obiskovalec v kampu ne sme prenočiti. Dovoljeno bivanje obiskovalcev v kampu je največ do 3 ure, po tem času morajo plačati storitev nastanitve v kampu za cel dan.

PARKIRANJE VOZIL

V kampu sme biti na vsaki parceli parkirano le eno vozilo. Vsako vozilo mora biti vidno označeno z identifikacijskim kartonom, ki ga, ob predložitvi podatkov vozila, gost prejme na recepciji kampa.

Gostom, ki imajo plačan letni pavšal, s pogodbo pripada parkiranje enega avtomobila poleg prikolice, kjer pa to ni mogoče pa na drugem za to določenem mestu znotraj kampa. Parkiranje drugega avtomobila je mogoče na zunanjem delu kampa (parkirišča hotela) proti doplačilu (sezonsko doplačilo znaša 150 €).

BIVANJE V KAMPU

Pri pavšalnih zakupnikih parcel dovoljenje za bivanje v prikolici vključuje lastnika in ožjo družino – in sicer največ 6 oseb na naenkrat. Ostali gostje plačajo bivanje po dnevnem ceniku. Prikolico lahko uporablja največ 12 oseb po seznamu, ki ga priložite k podpisani pogodbi za letni pavšal. Ob vsakem prihodu je potrebno prijava na recepciji hotela.

SANITARIJE

Kamp Belvedere ima tri komplekse sanitarij. V sanitarije lahko vstopate s posebnim ključkom, ki ga dobite ob prijavi ob plačilu kavcije.

DNEVNI / NOČNI RED IN MIR

V času bivanja v kampu je prepovedano motenje drugih gostov kampa s povzročanjem hrupa – za kar se šteje vpitje, glasno petje, glasno uporabo naprav za predvajanje glasbe, uporaba radijskih in TV sprejemnikov ter podobno.

Nočni mir v kampu traja od 24. do 6. ure. Če pridete v kamp po 22. uri, se lahko namestite na parkirišču. V času nočnega miru ni dovoljen vstop ali vožnja z vozili, prepovedana je tudi uporaba radijskih in TV sprejemnikov, glasbil, ter vpitje in petje. V tem času hodi in izhodi iz kampa z vozili niso dovoljeni, razen v izrednih primerih (prevoz bolnikov, ponesrečencev, vožnja reševalnih in intervencijskih vozil). Kršitve hišnega reda v nočnem času, lahko gostje prijavijo na recepciji hotela. Zaradi povzročanja hrupa, ki moti druge goste, se povzročitelju lahko odpove gostoljubje v kampu.

LOČEVANJE ODPADKOV IN ČISTOČA

V kampu je vsak gost dolžan ločevati odpadke v za to namenjene vrečke in jih samostojno odnesti na centralno odlagališče odpadkov, ki je v bližini sanitarij. Za kršitve odlaganja odpadkov, izven mestnamenjenih odlaganju odpadkov, se kršitelju zaračuna 20 €. Vsak gost je odgovoren za čistočo dodeljene parcele in njene okolice.

Pomivanje posode in perila je dovoljeno samo v označenih prostorih. Pred odhodom zapustite prostor takšen, kakršnega ste našli. Za pomivanje posode vam priporočamo uporabo pomivalnih strojev EasyBee, ki omogočajo učinkovito pranje posode v petih minutah.

Varujte nasade in zelenice v kampu. Ne trgajte vej, grmov in ne lomite dreves. Ne zabijajte žebljev v drevesna debla.

HIŠNI LJUBLJENČKI

Vse domače živali gostov morajo biti prijavljene ob prihodu. Psi morajo biti vedno na povodcu in pod nadzorom lastnikov. Lastniki živali so dolžni počistiti iztrebke svojih živali in jih pravilno ločiti v center za odlagališče odpadkov. V primeru, da lastnik psa ne počisti iztrebka svojega psa, je dolžan plačati 10 € nadomestila za delo čiščenja iztrebka, ki ga bodo izvedli delavci kampa. Neprijava domače živali ob začetku bivanja je hujša kršitev hišnega reda, zaradi katere se lahko lastniku živali odpove gostoljubje v kampu.

Za kopanje psov uporabljajte izključno posebno pasjo kopalnico, ki je v kompleksu sanitarij. Ključ dobite na recepciji hotela.

Preberite si Pravilnik za hišne ljubljenčke.

VREDNI PREDMETI / IZGUBLJENI, UKRADENI ALI POŠKODOVANI PREDMETI

Kamp in osebje kampa ne odgovarja za izgubljene, ukradene ali poškodovane stvari, ki so last gosta, niti za nezgode, ali škode na lastnini gostov v kampu, ki se zgodijo v primeru višje sile (poplava, požar, potres, vihar), ali s strani tretjih oseb. Prav tako kamp ne odgovarja za vozila, ki so parkirana v kampu ali izven njega. Denar, nakit in vrednostne papirje lahko gostje proti doplačilu deponirajo v sefu na recepciji kampa. Vsi najdeni predmeti se izročijo recepciji kampa.

ODPRTA KURIŠČA IN KURJENJE

Zaradi nevarnosti požarov je prižiganje ognja z zakonom strogo prepovedano. V kampu je kurišče, ki je na voljo vsem gostom kampa (navodila o uporabi so na lokaciji kurišča).

V primeru požara so gosti dolžni nemudoma poklicati 112 ali recepcijo kampa. Gasilni aparati so nameščeni na vidnih mestih (sanitarije in kurišče).

POSEGANJE V UREDITEV KAMPA

V kampu je prepovedano posegati v prostor in zemljišče (zidati podeste, postavljati fiksne nadstreške, kopati jarke, ograjevati površine z žicami ali žičnato ograjo, žagati ali lomiti drevje, izdelati lastno vodno, komunalno ali električno napeljavo ali na drugačen način posegati v ureditev kampa). Slednje velja predvsem za goste, ki v kampu bivajo dlje časa, in letne zakupnike parcel – pavšalne goste.

ODPOVED GOSTOLJUBJA GOSTU KAMPA

Gostom, ki ne spoštujejo napisanih določil, lahko uprava kampa odpove gostoljubnost. Ta ukrep se lahko uvede tudi v primeru, kadar je gost v preteklosti že kršil določila hišnega reda, ogroža ali je v preteklosti ogrožal varnost ali zdravje sebe, drugih gostov ali uslužbencev kampa, ima neporavnane finančne obveznosti do kampa, ali je neprijavljen. Gostoljubje lahko odpovemo tudi gostom, ki se vedejo nespoštljivo do zaposlenih v kampu ali drugih obiskovalcev, jih žalijo, jim grozijo ali preostale kako drugače nadlegujejo.

Zahvaljujemo se vam za upoštevanje hišnega reda in vam želimo prijetno bivanje!