Pogoji zasebnosti pri kadrovanju

Ko se prijavite na razpis za določeno delovno mesto v družbi BELVEDERE hoteli in turizem d.o.o., Dobrava 1a, 6310 Izola, nam s tem posredujete svoje osebne podatke.

Katere osebne podatke obdelujemo?

Če izpolnite prijavo na razpis za določeno delovno mesto ali se vpišete v našo bazo kandidatov za zaposlitev, nam razkrijete še več podatkov: ime, priimek, e-naslov, naslov bivališča, telefonsko številko, življenjepis, formalno izobrazbo in delovne izkušnje, drugo znanje in veščine, fotografijo in druge osebne podatke, ki jih želite deliti z nami.

Kaj je pravna podlaga za obdelovanje vaših osebnih podatkov?

Osebne podatke iz baze kandidatov za zaposlitev obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Osebne podatke iz vaše prijave na določeno delovno mesto pa obdelujemo, ker je to potrebno za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete in zahtevate anonimizacijo tako, da nam pošljete e-sporočilo na hrm@belvedere.si.

Kakšen je namen obdelave vaših osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke obdelujemo da vas lahko vključimo v postopek kadrovanja, vas obveščamo o razpisih za delovna mesta, zanimivih novostih ter različnih oblikah sodelovanja, vam pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če boste v razpisnem postopku izbrani.

Kdo hrani vaše osebne podatke?

Osebne podatke, ki ste jih posredovali, hrani BELVEDERE hoteli in turizem d.o.o, ki zagotavlja ustrezno raven varovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi Evropske unije o varovanju osebnih podatkov, to je s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR).

Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki?

Vsi vaši osebni podatki se hranijo 24 mesecev od dneva, ko ste poslali prijavo. Pred iztekom tega obdobja boste prejeli e-sporočilo o anonimizaciji vaših podatkov, razen če ne boste obnovili svojega soglasja – na izbiro boste imeli tudi možnost za to.

Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov in jih sme uporabljati?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tisti zaposleni v Belvedere d.o.o., ki sodelujejo v postopku zaposlovanja in kadrovanja (npr. zaposleni v kadrovski službi, vodje enot, v katerih bo potekalo delo, in njihovi nadrejeni, zaposleni v IT-službi, ki imajo dostop, da lahko opravljajo svoje delo).

Vaše osebne podatke lahko uporabijo zaposleni v kadrovskih službah v Belvedere d.o.o., zato da vas lahko obvestijo o ustreznih delovnih mestih. Vaših podatkov ne razkrivamo nobeni drugi družbi in jih ne iznašamo v tretje države, ne da bi imeli za to ustrezno pravno podlago.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosa podatkov?

Vaših osebnih podatkov ne izbrišemo, ampak jih anonimiziramo tako, da vas ni moč identificirati po 24 mesecih, ko ste bili zadnjič aktivni, ali prej, če tako želite. Za izbris, ugovor in omejitev obdelave ter prenos podatkov pošljite e-sporočilo na hrm@belvedere.si.

Če imate glede svojih osebnih podatkov dodatna vprašanja, jih lahko pošljete na hrm@belvedere.si.

Če menite, da z obdelavo kršimo veljavno zakonodajo, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke?

Belvedere d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, vključno z zaščito pred njihovo nezakonito obdelavo in izgubo. Belvedere d.o.o., na katere razpis se prijavljate, je upravljavka osebnih podatkov in je zanje odgovorna.

Ne strinjate se z našimi pogoji zasebnosti pri kadrovanju.

Če se z našimi pogoji zasebnosti pri kadrovanju ne strinjate, se žal ne morete se prijaviti na razpis za delovna mesta ali se vpisati v bazo kandidatov za zaposlitev. Upoštevajte, da Belvedere d.o.o. dosledno spoštujejo varstvo osebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za prijave na odprta delovna mesta v Belvedere d.o.o. kar boste lahko določili v svoji prijavi.